WELCOME TO

My Personal Blog

28. 3. 2023
Maturana & Varela – Strom poznání

  MATURANA R., HUMBERTO, Maturana R., Humberto a Francisco J. VARELA. Strom poznání: biologické základy lidského rozumu. Přeložil Štěpán ZAJAC. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1119-8. Před samotnou prací… Než se pustím do eseje o knize Strom poznání od Maturany a Varely, musím nejdříve poděkovat Kurtu Ledewigovi a jeho knize „Systemická terapie – Základy klinické teorie […]

× Read More ×
28. 3. 2023
Cecchin – Mít předsudky k předsudkům & Kybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi

Cecchin – Mít předsudky k předsudkům & Kybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi (1. SODERLUND, John. Prejudiced about prejudice: An interview with Gianfranco Cecchin [online]. 1 [cit. 2022-08-12]. Dostupné z: https://newtherapist.com/cecchin.html; 2. CECCHIN, Cianfranco a Ivan ÚLEHLA. Kybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi. Studovna G-I [online]. [cit. 2022-08-12]. Dostupné z: https://systemika.g-i.cz/record/953/files/Cecchin%20Gianfranco%20Kybernetika%20predsudku.pdf?subformat=pdfa; 3. VACEK, Pavel. Pedagogická psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017. ISBN 978-80-7435-684-1.)   Úvod […]

× Read More ×
6. 5. 2022
Jak skutečná je skutečnost, aneb, dezinformace v psychoterapii

(WATZLAWICK, Paul. Jak skutečná je skutečnost?: mylné představy, klamání, porozumění. Hradec Králové: Konfrontace, 1998. ISBN 80-86088-00-6.) Dopustil jsem se experimentu. Jelikož mi bylo jasné, že Watzlawickova kniha bude rozebírat téma, které dráždí filozofy od Platóna až po sestry (dříve bratry) Wachovské (tvůrkyně filmů Matrix), zeptal jsem se sám sebe ještě před samotným přečtením titulu, co […]

× Read More ×
29. 3. 2022
Jak selhat jako terapeut – upgrade

(Krátké volné pokračování na motivy stejnojmenné knihy: SCHWARTZ, Bernard a John V. FLOWERS. Jak selhat jako terapeut: 50 způsobů, jak ztratit nebo poškodit svého klienta. Praha: Portál, 2012. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-262-0074-1.) Kniha Jak selhat jako terapeut: 50 způsobů, jak ztratit nebo poškodit klienta se zaměřuje zejména na aspekty, ve kterých terapeuti mohou selhat při vykonávání […]

× Read More ×
29. 3. 2022
Systemická terapie a poradenství - Schlippe & Schweitzer

Systemická terapie a poradenství (Esej ke knize: SCHLIPPE, Arist von a Jochen SCHWEITZER. Systemická terapie a poradenství. Brno: Cesta, c2006. ISBN 80-7295-082-7.)                Duo autorů Schlippe a Schweitzer nám nabízí jedinečnou šanci nahlédnout na systemiku z několika důležitých pohledů. Kromě obhajoby systemiky skrze výzkumy a uplatnění v širokém spektru oborů nám autoři předkládají také seznam pracovních a […]

× Read More ×
3. 11. 2021
Posílení rodiny

(Esej ke knize: BERG, Insoo Kim. Posílení rodiny: základy krátké terapie zaměřené na řešení. Praha: Portál, 2013. Překlad Ivan Úlehla, ISBN 978-80-262-0500-5.) Insoo Kim Berg, spoluzakladatelka Centra pro krátkodobou rodinnou terapii (FBTC) v Milwaukee – Winsoncinu – USA, ukazuje v knize „Posílení rodiny – základy krátkodobé terapie zaměřené na řešení“ budoucnost sociální práce. Ačkoliv se kniha může pro […]

× Read More ×
20. 4. 2021
Budování naděje pro budoucí generaci terapeutů

 Překlad – první ročníková práce Přeložil: Mgr; Matěj Horák Datum překladu: 6. 4. 2021 Výcvik: Umění terapie – UT21 Budování naděje pro budoucí generaci terapeutů ...z podcastu „Průvodce přežitím moderního terapeuta“ (The Modern Therapist’s Survival Guide) od Curta Wildhalma a Katie Vernoy O podcastu: Celým názvem: „Průvodce přežitím moderního terapeuta: kde terapeuti žijí, dýchají a praktikují […]

× Read More ×
19. 4. 2021
Jak se stát dobrým psychoterapeutem

Zbyněk Vybíral(VYBÍRAL, Zbyněk. Jak se stát dobrým psychoterapeutem. Praha: Portál, 2016. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-262-1104-4.) Kniha „Jak se stát dobrým psychoterapeutem“ od prof. Vybírala patří bezpochyby mezi povinnou četbu všech psychoterapeutů ve výcviku (a nejen jich), kteří se nechtějí zahledět do dogmat svých výcvikových směrů a rádi by se základně zorientovali v trendech české psychoterapie. […]

× Read More ×
7. 2. 2021
Umřít v klidu

("DYING WELL". A Case Demonstration of Solution Focused Brief Therapy. Insoo Kim Berg, M.S.S.W and Scott D. Miller, Ph.D.; Překlad Ivan a Lucie Úlehlovi, Písek srpen 1994)Přepis rozhovoru uznávané psychoterapeutky Insoo Kim Berg, známé hlavně jako průkopnici krátké terapie zaměřené na řešení, slouží skvěle jako demonstrace hlavních pilířů jejího psychoterapeutického stylu.V první části rozhovoru se […]

× Read More ×
6. 2. 2021
Jak být manželským terapeutem, i když neumíte nic

(Haley, Jay: "How to be a marriage therapist without knowing practically anything", ex: Journal of Marital and Family Therapy, Vol. 6, 1980, No. 4, s. 385-392. Překlad: MUDr. Eva Adamovská) Ačkoliv jsem milovníkem vědecky podložených teorií, výzkumů a bádání, tak až díky tomuto článku, který svým tónem určitě dráždí každého pozorného čtenáře, jsem si uvědomil, […]

× Read More ×