Do práce s čistou hlavou

Do práce s čistou hlavou je pilotní psychoterapeutický program pro firmy, které mají zájem o duševní zdraví a pohodu svých zaměstnanců. Díky přednostní péči mají Vaši zaměstnanci možnost řešit vše, co je aktuálně tíží, učit se své problémy řešit, a proto i pracovat lépe, s čistou hlavou.

PROJEKT

Do práce s čistou hlavou

OBOR

Psychoterapeut

AUTOR

Matěj Horák

PUBLIKOVÁNO

2021

Do práce s čistou hlavou je pilotní psychoterapeutický program pro firmy, které mají zájem o duševní zdraví a pohodu svých zaměstnanců. Díky přednostní péči mají Vaši zaměstnanci možnost řešit vše, co je aktuálně tíží, učit se své problémy řešit, a proto i pracovat lépe, s čistou hlavou.

Domluva o nastavení rozsahu služeb probíhá přímo s psychoterapeutem – Mgr. Matějem Horákem, který, jakožto aktivní frekventant Systemického psychoterapeutického výcviku, plní povinnou hodinovou sazbu, která je potřebná pro jeho celkovou certifikaci. Záštitu nad jeho prací a jejím obsahem nese G-I institut v čele s garantem Mgr. Ivanem Úlehlou. Veškerá práce podléhá pravidelné a důkladné supervizi.

Cena paušálního měsíčního plnění je odvozena od počtu zaměstnanců/klientů, kteří by v případě potřeby měli služeb využívat. Kalkulace je individuální, ale cílem je vždy dosáhnout poměrově zlomkové ceny za hodinu, kterou by jinak samotná psychoterapie stála. Zisk z těchto služeb slouží psychoterapeutovi k pokrytí nákladů na další rozšiřující vzdělání a na režii nové soukromé psychoterapeutické praxe.

Psychoterapeut využívá moderních technik systemické psychoterapie, která je známá pro svoji efektivitu, zaměření na řešení a, především, na aktivizaci klientových schopností, jak se s problémem vypořádat, což vede k jeho samostatnosti při řešení problémů v budoucnu.

Jedná se tedy o tzv. psychoterapii obecnou zaměřenou na každodenní problémy spojené se stresem, pocity úzkosti, rodinnými a vztahovými problémy, syndromem vyhoření, hledáním smyslu života a podobně. Raději je třeba dodat, že pracovník není psychiatr a nepracuje s žádnou medikací, pouze s dobře a citlivě mířeným slovem. Tyto služby lze nyní nově využívat i online – konkrétně přes platformu ZOOM.

Ukažte Vašim zaměstnancům, že Vám záleží na jejich duševním zdraví a zároveň udržujte jejich aktivní pracovní nasazení.
Matěj Horák
Matěj Horák
Psychoterapeut